Tjugonde

b4b56e7cc0da156e556f6db161cb9af0

fef26712459bf378e2142a585d04e683

b4b56e7cc0da156e556f6db161cb9af0

fef26712459bf378e2142a585d04e683

b4b56e7cc0da156e556f6db161cb9af0

fef26712459bf378e2142a585d04e683

Ålandsbanken satsar friskt
I oroliga tider är det inte bara chefen som behöver ta hand om sig själv, även medarbetarna kan behöva se över sina rutiner för återhämtning. Stress i sig är inte farligt, men bristen på återhämtning kan vara det. Det är just detta som krånglar till sig av “återhämtningsparadoxen”: i intensiva och tuffa perioder när vi behöver återhämtningen som mest, är vi som mest benägna att prioritera bort den, eller har inte tid till den. Det är då vi behöver vara kreativa och se till så att vi inte kör slut på oss själva.
Vår psykolog Andrea Myhr var ute på Ålandsbanken för att kicka igång året med en föreläsning om återhämtning:
– ”Vi hade en väldigt uppskattad ”hälsofrukost” på kontoret med Andrea som föreläsare. Det var vår andra ”hälsofrukost” tillsammans med Tjugonde. Den första handlade om bättre kostvanor och nu var fokus på återhämtning. Ålandsbanken som arbetsgivare har ett holistiskt tänkande att medarbetarna ska må bra både fysiskt och psykiskt för att fungera bättre både i vardagen och på jobbet. Därför är det t.ex. ok att ta en förlängd lunch för att träna på arbetstid.” säger Jonny Björklund, kontorschef på Ålandsbanken.
Behöver ditt företag lyfta upp diskussionen kring återhämtning?
Kontakt: Andrea Myhr, psykolog
___________________________________________________
Trianon satsar på hållbart ledarskap
För några veckor sedan gästades Trianons ledningsgrupp av Tjugondes organisationskonsulter Annika Andersson och Jonna Restin. Temat var organisatorisk hållbarhet, där “Trianon-andan” definierades och värdeord omvandlades till konkreta ledarbeteenden.

– När vi nu gör en extra satsning på hållbart ledarskap är vår ambition att både våra medarbetare och våra ledare får bästa förutsättningar att både prestera och må bra, säger Nina Gilljam, kommunikations- och HR-chef på Trianon, till vänster i bild. Till höger ser vi Annika från Tjugonde.

Vill ert företag satsa på ett hållbart arbetsliv?

Kontakt: Annika Andersson, organisationskonsult

___________________________________________________
Off-boarding
Under hösten har många bolag tyvärr tvingats slimma sina organisationer för att få kassan att räcka längre. När ett företag varslar behöver hela organisationen tryggas; den som blir av med sitt jobb, den som får stanna kvar och den som ska leverera budskapet.
För att skapa trygghet i tider av varsel finns det mycket att vinna på en genomtänkt rutin för hur man på bästa sätt avslutar en anställning, och för hur man tar hand om tiden som återstår.Tjugondes organisationspsykolog Jonna Restin har under hösten stöttat våra medlemsföretag i off-boarding och sammanfattar sina erfarenheter i 6 steg:

1. Börja med att gå igenom de olika delarna av uppsägningen – t.ex. uppsägningstid, sista anställningsdag och semester. Var påläst!

2. Bestäm vad som ska kommuniceras när och till vem.
Otydlighet kring vad som får sägas och vem som ska säga vad kan skapa otrygghet, otydlighet och framför allt onödigt skitsnack.

3. Boka in ett avslutningssamtal och samla värdefulla insikter från medarbetaren som slutar. Feedback och utvärdering av den egna verksamheten är lätt att slarva med.

4. Planera överlämningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden till övriga medarbetare. Informera berörda avdelningar om vad som gäller i samband med uppsägningen.

5. Se till att alla tekniska tillgångar och abonnemang avslutas i tid och samla in utlånad teknisk utrustning. Slarv i den här delen av processen har visat sig kosta företag stora summor.

6. Behöver någon i organisationen psykologiskt stöd i samband med off-boardingen? Det kan gälla den som blivit uppsagd såväl som de som får vara kvar i organisationen.

– När en medarbetare blir uppsagd, eller väljer att sluta, väntar vanligtvis en period när samarbetet behöver fortsätta att fungera.
I de allra flesta fall fungerar det bra, men det kan också innebära stress och otrygghet om det inte finns en rutin för off-boarding. Vi rekommenderar därför samtliga medlemsföretag att arbeta fram en rutin som både chefer och medarbetare kan luta sig mot, säger Jonna Restin.

Behöver ni se över era rutiner för off-boarding?

Kontakt:
 Jonna Restin, organisationspsykolog

___________________________________________________
Hur står det till med ergonomin?
I tidningen Chef kunde man tidigare i höst läsa om ergonomins återkomst efter pandemin. Två års arbete under högst varierade förhållanden har kostat på och många beskriver besvär med gamnackar och ostbågsrygg. Enligt arbetsmiljöverket har chefen ett ansvar för att ergonomin ska vara på plats. I artikeln intervjuades Tjugondes VD Helen Berg Kirkegaard:
”De första sex månaderna funkade det jättebra att jobba hemifrån, men efter ett halvår började allt fler känna av onda ryggar och nackar. Företagen erbjöd då att man kunde få hämta hem sin kontorsutrustning, vilket hjälpte till viss del. Men nu i den nya hybridtillvaron är vi tillbaka med kontorsutrustningen på arbetsplatsen och sitter återigen med laptopen på köksbordet”, säger Helen.

Enligt Annika Ljungberg, ergonom på Tjugonde, har behoven ändrats i och med att restriktionerna lättats.

“Nu när medarbetarna är tillbaka på kontoret upplever jag en ökad efterfrågan från våra företag att genomföra individuella arbetsplatsgenomgångar”, säger Annika.

I veckan höll Annika en ergonomisk arbetsplatsgenomgång på Vinge Advokatbyrå, ett efterlängtat besök enligt Maria Andersson, Chief Operating Officer.

”Ergonomi är viktigt för en hållbar arbetsmiljö och framför allt för att arbeta förebyggande”, säger Maria. “Nu när alla är tillbaka efter att ha arbetat hemifrån under en tid så har vi valt att låta Tjugondes ergonom komma till oss för att göra en individuell arbetsplastgenomgång. Under pandemin började en del nya medarbetare hos oss och det är extra viktigt att de får hjälp med rätt ergonomi vid sin arbetsplats för att förebygga överbelastningsskador.”

Är det dags att se över ergonomin på din arbetsplats?

Kontakt: Annika Ljungberg, ergonom
___________________________________________________
När det värsta händer

“När butikspersonalen ringde och berättade att det pågår en skjutning utanför butiken i Emporia var det självklart för mig att släppa allt för att åka ner till min personal”, berättar Daniel Haraldsson, butikschef på Intersport.

Så fort han satt sig i bilen kontaktade han regionchefen Fredrik Pors som också körde direkt ner till Malmö. Fredrik berättar att han tidigare har gått en krisutbildning och visste vilka steg han skulle ta och hur han skulle bemöta personalen.

Daniel stannade kvar i Malmö över helgen, tog hand om sin personal och bjöd på frukost där de pratade igenom händelsen. Alla inkluderades, både de som jobbade under våldsdådet och inte, allt för att känna samhörighet. Personalen fick veta att de själva fick bestämma när de kunde komma tillbaka och arbeta igen och samtidigt stärktes det upp med extra personal för att alla skulle känna sig trygga. Även om det har gått några veckor har Fredrik och Daniel inte släppt sitt arbete med att ta hand om situationen.

”Vi har nu en punkt på personalmötet där vi tar upp hur vi har det efter skjutningen, det är viktigt att det inte sopas under mattan. Vi kommer att fortsätta arbeta förebyggande så att vi inte står där när något händer och inte har gjort tillräckligt. Även om vi inte kan förbereda oss för allt kanske det räcker med att man känner sig lite mer trygg i och med att rutiner finns på plats”, säger Fredrik.

När Intersport kontaktade Tjugonde för att erbjuda krisstöd var det Annika Andersson, organisationskonsult som tog uppdraget.

”Jag kände direkt på plats när jag kom ut till personalen att det hade varit ett bra omhändertagande av företagsledningen, det hade funnits tillåtelse och utrymme att börja bearbeta det som hänt. Tack vare uppmuntran till att prata om sina känslor var det många som valde att samtala. Betydligt fler än vi är vana vid att se”, säger Annika.

Har ni era rutiner på plats? Vill du lära dig mer om hur man hanterar kriser på arbetsplatsen?

Kontakt: Annika Andersson, organisationskonsult

___________________________________________________
Hovrätten satsar friskt!

I början av september åkte medarbetarna på “Hovrätten över Skåne och Blekinge” iväg på sin årliga friskvårdseftermiddag. Eftermiddagen i Bokskogen innehöll fullt med olika aktiviteter – intervallöpning, powerwalk, yoga, mindfulness och styrketräning – något för alla. Aktiviteterna leddes av Amanda, Annika och Ann från oss på Tjugonde.

“Det är fantastiskt kul när vi får ett uppdrag av kund att hjälpa till med friskvårdsaktiviteter, där vi kan använda vår specifika kompetens inom träning. Jag tycker också att det är roligt när vi inte bara är inomhus i ett gym eller behandlingsrum, utan att vi kan ta medarbetarna ut i naturen. Att träna utomhus ger oss dessutom extra energi!” säger Amanda, PT och fysioterapeut på Tjugonde.

Kontakta Amanda Rosell om du vill veta mer om friskvård och vad vi kan göra för dig och ditt företag.

___________________________________________________
Restaurang Johan P. förebygger överbelastningsskador tillsammans med Tjugonde
– Arbetsmiljön i restaurangen kan innebära risker för belastningsskador hos medarbetarna, berättar Niklas Billsten på Johan P. För att förebygga belastningsskador tog vi kontakt med Tjugonde. Tillsammans såg vi ett behov av att öka medarbetarnas fysiska aktivitet för att de ska må bättre.
– Johan P. anlitade Tjugonde för att få hjälp med att komma igång med träningen så att medarbetarna skulle kunna träna sig till bättre hälsa, kondition och styrka. Sedan i höstas tränar vi tillsammans i grupp en gång per vecka med konditions- och styrketräning. Vi tränar inomhus på Tjugondes gym men också utomhus i parken och vi har alltid kul tillsammans, berättar Amanda, PT på Tjugonde.
– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och mår de bra så presterar de dessutom bättre på jobbet, avslutar Niklas.
Kontakt: Amanda Rosell, PT.

___________________________________________________

Massive Entertainment + Tjugonde = medarbetarhälsa

Tjugondes psykolog Jonna Restin var en av deltagarna i en paneldiskussion på Massive Entertainment på temat Mental Health. Ett 80-tal medarbetare deltog och samtalen fokuserade på pandemins konsekvenser för medarbetarhälsan, vikten av preventiva insatser för att fånga tidiga signaler på ohälsa och klurigheten med work-life balance som förälder.

– Wellness month är en månad där vi som företag fokuserar lite extra på vårt välmående. En månad där våra medarbetare får möjlighet att prova på olika aktiviteter, workshops och seminarier. Vi försöker ha en holistisk approach då vi vet att många delar av våra liv bidrar till ett bättre välmående. Vi har lagt wellness month i februari, en mörk och kall månad, när våra medarbetare behöver lite extra motivation och känsla av tillhörighet! Vårt arbete för hälsa slutar dock inte där utan vi ser det snarare som att detta kickstartar året på ett bra sätt, säger Rebecka Svennerstedt, HR specialist Diversity & Inclusion, Health & Wellbeing på Massive.

– Vi vill motivera och främja en hälsosam livsstil för våra medarbetare och genom detta skapa en arbetskultur där hälsa och välmående är prioriterat. Vi hoppas även att detta uppmuntrar våra medarbetare till engagemang och egenansvar för sitt välmående, avslutar Rebecka.

– Det var väldigt roligt att vara med och få dela med mig av mina erfarenheter, säger Jonna.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog.

___________________________________________________
Tydlighet och struktur skapar lugn och mindre stress 

Under pandemin har det varit en utmaning att bedriva undervisningen på Thoren Business School och året som gått har inneburit många omställningar för medarbetarna och eleverna. Rektor, Michael Kjellemar, kontaktade därför Tjugonde för att göra en förebyggande insats för sina medarbetare.

Tillsammans med Thoren Business School tog Tjugondes psykologer, Hampus Wikenholm och Jonna Restin, fram en skräddarsydd utbildning för medarbetarna som hölls i anslutning till vårterminens slut och en uppföljning inför starten av höstterminen.

– Första tillfället berörde stress och konsekvenserna av hög belastning samt betydelsen av återhämtning. Vid andra tillfället fördjupade vi kunskaperna om stress, återhämtning och självledarskap samt praktiska verktyg för att hantera oro och grubbel, säger Jonna.

– Vi uppskattar verkligen vårt samarbete med Tjugonde. Vi som personalgrupp fick många handfasta verktyg att arbeta med både som team och individer. Framför allt hur vi kan leda oss själva och ha kontroll över det vi kan påverka och släppa det som vi inte kan påverka. Vi har lärt oss mycket om att stress inte behöver vara farligt utan kan hjälpa oss att växa som människor och i vår profession om vi hanterar det på rätt sätt, säger rektor Michael Kjellemar.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog. Hampus Wikenholm, psykolog.

____________________________________________________
How to prevent and handle stress as a leader at Sharkmob

– På Sharkmob strävar vi efter att förebygga negativ stress. Även om stress är en naturlig del av livet kan det bli problematiskt om stressnivån är för hög under en längre period, säger Camilla Sköldeborn, Office Manager på Sharkmob.

– Mot den bakgrunden bad vi Tjugonde att ta fram ett seminarium för att våra leads skulle lära sig mer om tidiga tecken på stress och vad du kan göra i din roll som ledare, fortsätter Camilla.

Under våren har Tjugondes psykologer, Jonna och Hampus, samlat chefer och HR-teamet på Sharkmob för seminarier i stresshantering och återhämtning. Målet var att ge kunskap och verktyg för att förstå och hantera stressfulla situationer och hur de kan använda detta i sitt ledarskap. Insatsen följdes upp med ett strategiskt möte tillsammans med HR-teamet för uppföljning och utvärdering av resultatet.

– Det var en givande insats där vi fick flera fördjupade dialoger och kloka frågor kring stress, återhämtning och om olika utmaningar på Sharkmob, säger Hampus.

-Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi tillsammans skapar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, avslutar Hampus och Jonna.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog. Hampus Wikenholm, psykolog.

______________________________________________________

Tillsammans ökar vi vår vardagsmotion

Under sex veckor utmanade vi våra medlemsföretag och målet var att öka sin vardagsmotion. Totalt deltog 21 lag från flera olika företag och alla registrerade sin träning i appen Twiik där Amanda gav extra utmaningar till alla deltagare.

Jonny Björklund, kontorschef på Ålandsbanken i Malmö, deltar årligen i utmaningen tillsammans med sina medarbetare.

– Vi har varit med i Tjugondes hälsoutmaning under flera år. Under sex veckor är hela kontoret engagerade och pushar varandra till stordåd. Jag ser aktiviteten både som en hälsoaktivitet och en härlig teambuilding-aktivitet, säger Jonny.

– De riktiga vinnarna är inte de som tränar regelbundet, utan de som inte rör på sig normalt och ställer upp för laget. Det stora målet är såklart att det ska leda till bestående förändrade vanor och ett mer hälsosamt liv, fortsätter Jonny.

– I höst följer vi upp med Tjugonde som kommer till kontoret och bjuder på ett mer hälsosamt alternativ till frukost och samtidigt ger en föreläsning om bra kostvanor. Vi har gjort det tidigare och jag kan varmt rekommendera det.
Tack Amanda och hela teamet på Tjugonde för en väl arrangerad aktivitet. Vi ses igen nästa år, avslutar Jonny.

Vill du hålla flåset uppe under semestern? Tjugondes PT Amanda bjuder på härlig träningsinspiration i filmerna nedan:

Konditionsträning

Mag- och ryggträning

Trappträning

Kontakt: Amanda Rosell, PT.

_______________________________________________________

Antigentest begränsar risken för klustersmitta på CMP

– Våra hamnarbetare kan inte jobba hemifrån utan vi måste lossa och lasta fartyg precis som vanligt, säger Magnus Nilsson HR Manager på Copenhagen Malmö Port. Att erbjuda våra medarbetare antigentest (snabbtest) är ett bra tillägg till övriga åtgärder som vi gör för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Vi ser det som en förebyggande åtgärd för våra medarbetare som inte alltid har möjlighet att hålla avstånd utan måste arbeta nära varandra, fortsätter Magnus.

– En gång i veckan kommer Åsa Roxendal, företagssköterska på Tjugonde, ut till oss. Åsa finns på plats under några timmar så att alla medarbetare som vill kan testa sig. Det är inget krav från vår sida, men vi ser glädjande nog att de flesta ändå väljer att testa sig, avslutar Magnus.

______________________________________________________

Hälsoresa tillsammans med Netset

– På Netset har vi alltid värnat om våra medarbetares hälsa, både fysiskt och mentalt. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Tjugonde och därför var det ett naturligt steg att kontakta dem för att skapa ett inspirerande program tillsammans med Tjugonde i dessa utmanande tider, säger Jeanette Lilliehöök, Economy and HR, Netset.

– Resultatet blev att vi bjöd in till en sex veckor lång hälsoresa som alla kan vara med på oavsett nivå och med fokus på att få till den viktiga vardagsträningen. Projektet är oerhört uppskattat av våra medarbetare och pågår året ut. Till nyår går vi i mål, avslutar Jeanette.

– Netset är en fantastisk förebild som satsar på hälsan och tar hand om sina medarbetare på bästa sätt, säger Amanda, PT på Tjugonde. Tillsammans tog vi fram en hälsoresa som omfattar såväl den fysiska som den mentala hälsan. Medarbetarna registrerar all aktivitet i en app och jag coachar dem via mail flera gånger i veckan. Förra veckan hade vi ett härligt träningspass tillsammans i parken, fortsätter Amanda.

I Netsets hälsoresa igår dessutom föreläsningar i ergonomi, stresshantering och mindfulness samt olika filmer med tips och råd från flera av Tjugondes medarbetare.

– Satsningen är en viktig investering i medarbetarnas hälsa. Om medarbetarna mår bra, mår organisationen bra och det skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet, avslutar Amanda.

Medarbetarhälsan är en allt mer strategisk resurs. Låt oss tillsammans diskutera hur vi kan utveckla hälsan hos dina medarbetare.

Kontakt: Amanda Rosell, PT.

______________________________________________________

Vi kartlägger hur medarbetarna på Malmö mot Diskriminering mår under den rådande pandemin.

Att arbeta hemifrån har blivit det nya normala, men hur fungerar det egentligen? Hur fungerar samarbetet i gruppen på distans? Hur fungerar mitt ledarskap? Hur mår mina medarbetare? För att få en tydligare bild av detta valde Johan Ekblad, verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering, att ta kontakt med Tjugonde.

– Precis som på många andra arbetsplatser och i samhället i stort, har Corona-pandemin fört med sig en rad med utmaningar för oss, säger Johan Ekblad. Detta gäller exempelvis frågor om arbete hemma samt oro och osäkerhet kring både arbete och privatliv. För att fånga upp våra anställda i den rådande situationen valde vi att inleda ett samarbete med Tjugonde, fortsätter Johan.

– Tillsammans med Tjugonde enades vi om ett upplägg där alla anställda erbjöds: (1) en webbenkät i syftet att kartlägga de anställdas upplevelse av arbetsmiljö och mående, (2) en digital genomgång av hemarbetsplatsen med Tjugondes ergonom och (3) ett samtal med Tjugondes psykolog om den egna upplevelsen av oro och osäkerhet. Utifrån en sammanställning av dessa tre steg kommer vi nu arbeta vidare tillsammans med Tjugonde för att, utifrån de förutsättningar som pandemin ger oss, skapa en så hållbar arbetsplats och arbetsmiljö som möjligt, avslutar Johan.

– När vi sammanställde resultatet fann vi några punkter som tydligt stack ut. Mycket stämmer överens med vad vi sett hos andra företag, säger Jonna, psykolog på Tjugonde:

• Digitala möten upplevs mer energikrävande än fysiska
I början fungerade det förvånansvärt bra, men efter en tid med enbart digitala möten och utbildningar, upplever medarbetarna en digital trötthet. Fysiska möten mellan människor har stor betydelse och en positiv påverkan på motivation, energi och humör.

• Distansen från kollegor påverkar humöret negativt
Korta pauser vid kaffemaskinen eller lite snack i korridoren med kollegorna har för många försvunnit helt under Covid-19. En arbetsdag hemma kan därför upplevas som lång och ibland lite meningslös.

• Samarbete med kollegor tar längre tid på distans
Många har tidigare fått svar på sina frågor genom att snabbt titta in till en kollega. Att skicka ett mail eller ringa upp är det många som upplever som omständigt och tidskrävande, vilket tär på relationerna.

• Många upplever högre arbetsbelastning
Medarbetarnas förmåga att prestera på samma nivå hemma som på kontoret varierar i hög grad. En del har problem att arbeta ostört när familjen är hemma och många upplever det svårare att arbeta effektivt. Resultatet blir att många upplever arbetsbelastningen som högre, även om de faktiska arbetsuppgifterna inte har blivit fler.

• Flexibiliteten uppskattas
Oavsett hemsituation är medarbetarna överens om att de vill ha kvar flexibiliteten att själva få välja vart de ska arbeta även efter Covid-19.

Behöver ni hjälp med att kartlägga hur era medarbetare mår?

Kontakt: Jonna Restin, psykolog.

_________________________________________________________

Vi är ett stöd till Tarsier Studios vid deras ”soft-opening” av arbetsplatsen.

Efter en vår med restriktioner, hemarbete och nedstängningar för att minska spridningen av covid-19 börjar samhället försiktigt öppna upp igen. Men hur ser vi till att återgången till arbetsplatsen kan ske utan att spridningen tar fart igen? Den frågan ställde sig Erik Rudelius, HR Manager på Tarsier Studios och kontaktade då Tjugonde.

– När vi beslöt oss för en ”soft opening” av kontoret insåg vi att vi själva inte hade all kompetens som krävs för att genomföra riskbedömningar och gå igenom alla olika arbetsmoment som kan innebära risk för smitta. För oss var det extra viktigt att riskbedömningen blev objektiv och det var självklart att använda Tjugonde som vår samarbetspartner i det arbetet. För oss är det viktigt för att skapa en psykologisk trygghet för våra medarbetare, säger Erik.

– Med tanke på att vi har många nationaliteter bland våra medarbetare som får sin information i internationell media och inte alltid får en balanserad bild den svenska Folkhälsomyndighetens strategi kände vi ett behov av att ta ett större grepp tillsammans med Tjugonde för att göra en plan för återgång. Vi väljer att öppna upp kontoret eftersom flera av våra medarbetare mår bättre av att ha en social kontakt på kontoret än att arbeta hemma och vi vill ge dem möjligheten att komma in och arbeta från kontoret igen. Under sommaren har vi byggt om på kontoret för att skapa en bättre arbetsmiljö och bättre separering i vårt kontorslandskap, säger Erik.

– En annan arbetsmiljörisk som vi identifierat och måste hantera är oron hos våra medarbetare, oro för att själv bli smittad och oron för att smitta andra. Men också oro gällande den egna arbetssituationen, då är det extra viktigt att vi finns tillgängliga, lyssnar och ställer frågor. Även här har Tjugonde varit en viktig resurs och erbjudit samtal för våra medarbetare, både digitala och fysiska. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att riskbedöma verksamheten så att våra medarbetare inte utsätts för ökad smittorisk eller några andra risker och det är ett ständigt pågående arbete, avslutar Erik.

Behöver ni hjälp med att genomföra riskbedömningar på er arbetsplats?

Kontakt: Cecilia Mohell, företagssköterska.

rubrik

xxx

Vi är ert stöd vid återgång till arbetsplatsen

Tillsammans tog vi oss jorden runt!

Vår årliga hälsosatsning “Jorden runt med hälsan som kraft” är nu i mål.

– I dessa tider är det extra viktigt att ta hand om sin hälsa, därför är det så kul att vi i år slog rekord i antalet tävlande. I år deltog närmre 200 personer från våra olika medlemsföretag, säger Amanda Rosell, PT på Tjugonde. För att anpassa tävlingen efter den rådande situationen har jag coachat och peppat online och gett träningstips på Instagram. Målet var att öka vardagsmotionen och samtidigt ta sig jorden runt på en virtuell resa. Tillsammans tog vi oss i mål och samtliga deltagare har investerat i sin hälsa – på så sätt är vi alla vinnare, avslutar Amanda.

Ett stort tack till alla som deltog! Extra stort grattis till Netset som tog hem både första- och andraplatsen tätt följt av Ålandsbanken.

Klicka här för att se vår resa runt jorden.

Följ oss på Instagram där vi lägger upp inspiration och träningstips.

Vill du veta mer
Vill du vara med i kommande utmaningar eller göra en liknande hälsosatsning på ditt företag, kontakta Amanda Rosell, PT.

Arbetsmiljö- fysikalisk / kemisk