Tjugonde växer. Nu söker vi ännu en läkare.

Vi söker dig som är specialistutbildad läkare i allmänmedicin och/eller rehabiliteringsmedicin. Hos oss på Tjugonde blir du en nyckelperson i våra två team och fördelar din tid mellan MMS-teamet och teamet som arbetar med företagshälsa.

Du behöver vara konsultativ och trivas i mötet med patienter och våra medlemsföretag. På Tjugonde jobbar vi nästan alltid i team, så du behöver dessutom tycka om att jobba tillsammans med och uppskatta värdet av samarbete mellan de olika professionerna.

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne med Multimodal Smärtbehandling (MMS) i ett team med läkare, psykolog/KBT-terapeut, fysioterapeut/naprapat och arbetsterapeut. Vi har ett salutogent förhållningssätt och använder evidensbaserade behandlingsmetoder som utgår ifrån individens förmåga. Här jobbar du med kartläggning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta.

I teamet för företagshälsan är du en del det hälsostrategiska arbetet med våra medlemsföretag. Här består arbetsuppgifterna bl.a. av arbetsrelaterad sjukvård, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinska bedömningar, hälsokartläggningar samt utbildningar.

Vi finns sedan starten 1996 i centrala Malmö och är idag ett team på drygt 20 medarbetare. Hos oss blir du en viktig del i organisationen där det är högt i tak, beslutsvägarna korta och utvecklingsmöjligheterna stora.

Mejla din ansökan till lakare@tjugonde.se senast den 14 juni. (Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.)

Du kan också kontakta vår företagsläkare Elisabet Zia elisabet.zia@tjugonde.se eller Helen Berg Kirkegaard VD helen.bergkirkegaard@tjugonde.se eller via vår växel på 040–250 550.

 

Tjugonde utvecklar människors hälsa och bygger hållbara organisationer. Vi är samarbetspartnern när det gäller att förebygga och bekämpa ohälsa på arbetsplatsen och bidrar på så sätt till att människor mår bättre. Vi är också stöd till chefer, ledningsgrupper och team i organisations- och ledarskapsutveckling samt förändringsarbete. Vi har idag 225 medlemsföretag som ökar sin lönsamhet tack vare friska medarbetare som trivs på jobbet.

Tjugonde finns sedan starten 1996 i Malmö och är idag ett team av 20 specialister.

Dela +