Sjuk och friskanmälan

– en tjänst som bara har vinnare.

Oavsett storlek på företaget finns det en vinst i att ansluta sig till Tjugondes tjänst ”Sjuk- och friskanmälan”. Alla medarbetare får förmånen av kvalificerad rådgivning vid egen sjukdom och VAB. Samtidigt får företaget en omedelbar avisering om sjuk- och friskanmälan, kortare sjukfrånvaro samt bibehåller låg sjukfrånvaro, stöd i rehabilitering och inte minst påminnelser om rehabiliteringskedjans avstämningspunkter.

För oss som företagshälsa ger det en bättre möjlighet att ta ett samlat grepp om sjukfrånvaron och tidigt sätta in åtgärder som förhindrar kostsam långtidsfrånvaro.

Dela +