Rehabiliteringsprogram

Hur fungerar en rehabilitering när den är som bäst?
Denna fråga har vi haft för ögonen när vi utvecklat våra olika rehabiliteringsinsatser och program. Från både forskning och erfarenhet vet vi att det är viktigt att så snabbt som möjligt fånga upp den drabbade för att undvika att han eller hon går in i en långtidssjukskrivning.

Tidiga insatser, senast inom 3 månader efter första sjukskrivningsdagen, kan förkorta sjukskrivningstiden markant, och en tidig bedömning av funktionsförmågan i relation till arbetsuppgifter är av avgörande betydelse för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Vidare är en nära dialog mellan Tjugonde och företaget viktigt för att få en väl fungerande rehabilitering.
Vill du veta mer? Ring Elisabet Zia, läkare, på 040-250 550 eller skicka ett mejl till elisabet.zia@tjugonde.se

All kontakt du har med företagshälsovården är sekretessbelagd för din trygghets skull.

Nack & ryggrehab (8 veckor)

Att lära sig använda kroppen på rätt sätt igen efter en längre tids smärta i rygg eller nacke är avgörande för att individen skall återvinna god hälsa och arbetsförmåga.

Kroppskoll
Rehabiliteringen inleds med en funktionsanalys där rörlighet, muskelstatus, balans och kondition testas.

Rehabiliteringsträning
Träningen består i första hand av muskelträning, rörlighetsträning, balansträning och konditionsträning.
Att lära sig att slappna av är lika viktigt som att träna och vi använder flera olika avslappningstekniker.

Naprapatbehandling
Möjlighet finns till naprapatbehandling parallellt med rehabiliteringsträningen.

Rehabiliteringsträning (8 veckor)

Efter en skada eller före/efter operation i till exempel knä, fot, axel eller höft rekommenderar vi vår rehabiliteringsträning. Med säker och effektiv träning kan du snabbt komma tillbaka både till jobbet och till din motions- eller tävlingsaktivitet.

Funktionsanalys
Rehabiliteringen inleds med en noggrann analys av din rörlighet, styrka, spänst, balans och kondition.

Rehabiliteringsträning
Träningen består i första hand av specifik muskelträning, rörlighetsträning, spänstträning, balansträning och konditionsträning. Träningen kompletteras efter hand med mer grenspecifika övningar.

Naprapatbehandling
Möjlighet finns till naprapatbehandling parallellt med rehabiliteringsträningen.

Stressrehab (16 veckor)

Att komma tillbaka efter en långvarig överbelastning kan ta tid. Sjukdomsbilden är ofta komplex och rehabiliteringsinsatserna behöver därför individualiseras.

Medicinsk helhetsbedömning
Tjugondes rehabiliteringsteam (företagsläkare, sjuksköterska, naprapat och KBT-terapeut) gör en gemensam bedömning efter ett läkarbesök, bedömningssamtal hos KBT-terapeut samt kartläggning hos naprapat. Tillsammans sätter vi upp ett gemensamt mål för rehabiliteringen och teamet följer löpande upp utvecklingen och resultatet av de insatta rehabiliteringsåtgärderna.

Fysisk aktivering
Att fysisk aktivering är ett viktigt led i rehabiliteringen vid stressrelaterade besvär är all samlad expertis enig om. På Tjugonde består den fysiska aktiveringen i första hand av konditionsträning, funktionell styrketräning och kroppskännedomsövningar.

KBT-samtal
I rehabiliteringsplanen ingår samtal med KBT-terapeut parallellt med den fysiska aktiveringen för att få hjälp i förändringsprocessen och lägga grunden till en hållbar och långsiktig förändring.

Naprapatbehandling
Vid behov kan naprapatbehandling komplettera den fysiska aktiveringen.

Rehabilitering, uppföljning
(6 månader)

Efter avslutad första rehabiliteringsperiod kan ibland steget mellan vanlig friskträning och rehabiliteringsträning kännas lite för stort. Under uppföljningsperioden tränar du under eget ansvar minst två gånger i veckan. Och en gång per månad träffar du din kontaktperson på Tjugonde för uppföljning av träningen

 

Återgång till arbetet

Arbetsåtergången måste ske stegvis och ibland behöver arbetssituationen förändras. Arbetsledningensfulla stöd behövs för att arbetsåtergången skall lyckas.

 

Ergonomisk arbetsplatsgenomgång

Att ha en ergonomisk anpassad arbetsplats är viktigt. Arbetsplatsen har stor betydelse för snabb återgång till arbetet. Kunskapen om att använda sin utrustning på rätt sätt är avgörande för ett lyckat rehabiliteringsresultat.

Kroppen är byggd för rörelse och det är viktigt att arbeta på ett för kroppen så skonsamt sätt som möjligt. Arbetsplatsens ergonomi är då avgörande för att undvika framtida besvär.

 

Uppföljande läkarbesök och coaching

Läkarkontakten är mycket viktig också i rehabiliteringens slutskede. Genom personlig coaching ges möjlighet till stödsamtal och stöttning inför återgången till arbetet.

Dela +