Multimodal smärtbehandling – MMS

Till dig som har ont – vi hjälper dig att må bättre!

Nu startar vi “Nya MMS på Tjugonde”.

Från första april erbjuder vi, på uppdrag av Region Skåne, vår nya MMS-behandling till personer från 18 år och uppåt som haft smärta i minst tre månader. MMS (multimodal smärtbehandling) är en intensiv behandlingsform under en begränsad tid som innehåller bland annat kroppskännedomsträning, funktionell träning, ACT (Acceptance and Commitment Training) samt medveten närvaro.

Tjugondes behandlingsteam består av läkare, fysioterapeut, naprapat, psykolog, KBT-terapeut och arbetsterapeut. Vi har lång erfarenhet av att behandla personer med smärta och all forskning om långvarig smärta pekar mot att just team-behandling med flera kompetenser är det mest verksamma.

Vi startar din MMS-behandlingen så snart vi fått en remiss från din familjeläkare, annan läkare eller dig själv (en så kallad egenremiss).

Vi fokuserar på det friska och på dina möjligheter. Målet med Tjugondes MMS-behandling är att öka din funktion i vardagen, att du skall må bättre och fungera bättre. Tillsammans sätter vi upp mål för din behandling. Behandlingen sker i grupp och pågår under 20 veckor. Vi följer regelbundet upp ditt mående och din framgång med individuella möten. Välkommen!

Vill du veta mer? Kontakta oss på 040-250 550 eller mms@tjugonde.se

Dela +