Om oss

“Tjugonde – när du mår som bäst.”

När jag startade Tjugonde på toppen av Hilton 1996 ville jag i första hand fokusera på det friska hos kunderna. Jag ville att Tjugonde skulle stå för en pedagogik som utvecklade det friska, istället för att stirra sig blind på det sjuka. Det visade sig vara en idé som håller än idag. Vår affärsidé går alltjämt ut på att utveckla och öka hälsan hos våra medlemmar och kunder.

Vår verksamhet är indelad i olika kompletterande områden: Företagshälsovård, Träning & Gym, Rehabilitering och Naprapaterna. Vi arbetar med både individer och organisationer, men vårt synsätt är alltid detsamma. Varje kund får ett specialanpassat program som genom personlig motivation hjälper till att stärka den egna hälsoutvecklingen och skapa en positiv förändring. Det är denna förändring som är vårt mål och vår främsta drivkraft.

Redan från start bestämde vi oss för att sätta kundnyttan främst genom att samla all kompetens på ett ställe. Tjugonde är därmed inget vanligt gym eller en traditionell företagshälsovård. Vi är mer än så. Vår samlade kompetens inom hälso- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, utbildning, rehabilitering och hälsostrategiskt arbete möjliggör ett professionellt helhetsgrepp som vi är ensamma om i Malmö/Lund-regionen.

Den starka och positiva utveckling som Tjugonde haft under sina snart femton år har varit möjlig tack vare ett nära samarbete mellan mina medarbetare och Tjugondes kunder. Genom att bygga långsiktiga relationer och vara en lyhörd samarbetspartner i kundernas hälsostrategiska arbete, har vi byggt upp ett förtroende som vi är måna om och vill utveckla vidare.

Att investera i ett samarbete med Tjugonde är alltid lönsamt. Vi har många goda exempel på företagssatsningar där en bättre hälsa hos medarbetarna har gett upphov till mer glädje, ökad trivsel, ökad motivation, ökad effektivitet, sänkt sjukfrånvaro och ökad lönsamhet. Kort sagt, en ökad livskvalitet. Vi ser fram emot att diskutera ett framtida samarbete med ditt företag.

Välkommen till Tjugonde!
Helen Berg Kirkegaard, VD

Dela +