Företagshälsa

Kanske har du gått omkring med en ömmande axel en längre tid. Eller är orolig för ditt blodtryck eller att du känner ett tryck över bröstet. Kanske behöver du någon att prata med om förändringar på din arbetsplats. Till mottagningen på Stortorget är du alltid välkommen, oavsett om det är privat eller arbetsrelaterad sjukvård. Här hittar du den hjälp och det stöd du behöver och ofta får du en tid snabbt. Vi arbetar hela tiden för att korta eventuella väntetider.

När du kommer hit är det oftast företagssköterskan som du träffar först och hon hjälper dig sedan snabbt till rätt resursperson. Självklart kan du också nå oss på telefon för att få svar på dina frågor. Tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar över. All kontakt du har med företagshälsovården är sekretessbelagd för din trygghets skull.

Företagsläkare

Företagsläkaren har en bred allmän medicinsk utbildning och är specialist på arbetsrelaterade sjukdomar.

Våra företagsläkare har försäkringsmedicinsk kompetens och dessutom stor erfarenhet av behandling av psykiska besvär och sjukdomar.

  • Tidsbeställt mottagningsbesök
  • Intyg (försäkringsintyg, utlandsintyg etc)
  • Remiss
  • Rehabiliteringsutredning. Kanske finns det orsaker på arbetsplatsen som också måste behandlas?

Företagssköterska

Många ringer vår företagssköterska för rådgivning. En stor del av hennes dag går åt till just samtal med såväl medarbetare som chefer. Det är också företagssköterskan som genomför hälsokontroller och hjälper till att ta fram hälso- och stressprofiler samt rehabiliteringsprogram när det är aktuellt. Allt fler företag kräver idag att de konsulter de anlitar genomgår drogtest innan de påbörjar uppdraget.

Vår företagssköterska har därför stor erfarenhet av att arbeta med alkohol och droger.

  • Tidsbeställda mottagningsbesök
  • Vaccinationer
  • Drogtester

Naprapat

Naprapater är specialister på ryggar och nackar. Naprapaten använder sig av massage och stretching för att mjuka upp stela och korta muskler, och för att öka rörligheten i en stel led används olika så kallade manipulations- och mobiliseringstekniker.

Behandlingen avslutas med att du får råd och tips på hur du ska undvika framtida besvär. Med snabbt insatt behandling får du effektiv hjälp att bli av med smärtan. Vi erbjuder flera praktiska lösningar för företag:

Akut företagsservice innebär att företagets medarbetare har tillgång till naprapatbehandling för arbetsskador/idrottsskador samt rygg-, led-, och muskelskador, inom 24 timmar (ej helg).

Psykolog och psykoterapeut

Alla kan någon gång behöva hjälp med att sortera ut begreppen. Att skapa strategier för att hantera olika kriser och stressfyllda situationer. Helt enkelt någon att prata med, någon som lyssnar. Terapeuten möter dig där du är och hjälper dig att hitta verktygen för att komma vidare. I Tjugondes team ingår flera olika psykoterapeuter/psykologer med olika inriktningar t ex KBT.

  • Stödsamtal
  • Coaching
Dela +