Arbetsmiljöenkät på Tjugonde

Tjugondes webbaserade arbetsmiljöenkät är kostnadsfri för våra medlemmar och enkel att genomföra. Fem minuter och ett fåtal klick senare har du tagit tempen på hela arbetsplatsen.

Arbetsmiljöenkäten tar ett samlat grepp om hur dina medarbetare uppfattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, om arbetsförhållanden och arbetsuppgifter och om hälsa och välbefinnande.

Enkätsvaren är sekretesskyddade och bearbetas endast på gruppnivå vilket är en trygghet för dina medarbetare. Svaren identifierar och sorterar möjligheter och problem, styrkor och svagheter och blir en utgångspunkt för förbättringar. Vi hjälper dig att sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål för att utveckla arbetsmiljön på ditt företag.

Ta tempen idag för en god framtida arbetsmiljö.

För mer information, kontakta Caroline Hagemann: caroline.hagemann@tjugonde.se

Om oss

Företag som bryr sig om hur medarbetarna mår, får med- arbetare som bryr sig om företaget.

Kontakt

Tjugonde
Stortorget 8
211 34 Malmö
040 250 550

Kontakta oss direkt

Dela +